Vekaletname için gerekli belgeler:

Vekaletname talep sebebi ; Mal sahibine ait binada oturan kiracıya Bürgül Has’a vekaleten İzmir Urla Noterlerinden Tahliye İhtarnamesi düzenletebilmek ve (mümkünse ve gerekirse) dava açabilmek için avukata vekalet verebilmek.

-Birgülün T.C. Kimlik kartının aslı ve ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde iki adet fotokopisi (Türk vatandaşları için)

-Vekaletname, azilname, muvafakatname, taahhütname vb noterlik işlemlerinde vekil olacak kişi Erol Kent TC kimlik nosu 44833656188 doğum yeri Salihli-Manisa doğum tarihi 01.07.1965 Baba adı Hasan, Ana adı (Merhume) Safiye kimlik çıktısı ektedir.

-Fotoğraf yapıştırılması gereken durumlar için en az 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların ilgililerin o günkü fizik görüntüsüne uygun ve teşhisinde tereddüde yer bırakmayacak şekilde, renkli ve en azından son altı ay içinde çekilmiş özgün (orijinal) fotoğraflar olması tavsiye edilmektedir. Renkli fotokopi veya tarayıcılardan çıkarılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

-Tapuda işlem görecek vekâletnamenin tapu bilgileri şu şekildedir;
İL : İzmir
İLÇE : Urla
Mahalle : Denizli
Mevkii : Yanıklar
Parsel No : 1112
Kat No : 1
Bağımsız Birim No : 2
Yevmiye No : 7639
Cilt No : 16
Sahife No : 1552
Mesken Adresi : Denizli Mahallesi, 90 Sokak, No 20 Daire 2 Urla İzmir

*Vekalet verecek kişi okur-yazar değilse birinci dereceden yakını olmayan, Türk vatandaşı iki şahit gereklidir. Şahitlerin kimlik kartı ibraz etmesi zorunludur.