İHTAR EDEN : Birgül HAS
ADRES : Denizli Mahallesi, 90 sokak No:20 Daire:1, Urla – İzmir
MUHATAP : Yaşar YÖRÜKOĞLU
ADRES : Denizli Mahallesi, 90 sokak No:20 Daire:2, Urla – İzmir
KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ : Denizli Mahallesi, 90 sokak No:20 Daire:2, Urla – İzmir
KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01 Aralık 2018
KİRA DÖNEM SONU : 01 Aralık 2019

Sayın muhatap, 01/Aralık/2018 başlangıç tarihli 1 yıl için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca Denizli Mahallesi, 90 sokak No:20 Daire:2 Urla/İzmir adresinde bulunan müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Ailemizin genişliği ve evliliklerle büyümesi nedeniyle konut ihtiyacımız da büyümüştür. Sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle işbu belirtilen konutu kullanım zorunluluğu doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; kira dönemi sonu olan 01/ Aralık/ 2022 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan 01/ Aralık/ 2022 tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm giderlerin tarafınızdan isteneceğini, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafıma iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 12/09/2022